หนังสือเสียง 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง The 7 Habits of Highly Effective People Ep.1

หนังสือ 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง – The 7 Habits of Highly Effective People – บทเรียนทรงพลัง เพื่อการแปลงโฉมชีวิตส่วนบุคคล – คำนิยม “หนังสือยอดเยี่ยมที่สามารถเปลี่ยน…

หนังสือเสียง จูบกบตัวนั้นซะ Ep.1-2 (2ตอนจบ)

หนังสือเสียง Kiss That Frog จูบกบตัวนั้นซะ Ep.1-2 (2ตอนจบ) – จากหนังสือ Eat That Frog กินกับตัวนั้นซะ 12 วิธีมองให้เห็น “โอกาส” ในทุก “ปัญหา” พลิกความคิดจากลบให้เป็นบวกใน…