รีวิวหนังสือ ศูนย์รับฝากความเสียใจ – I got this from that book
รีวิวหนังสือ / 14 มกราคม 2567

จะเป็นอย่างไรหากเรามีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดในอดีตที่เรายังคงเสียใจมาจนถึงปัจจุบัน? ศูนย์รับฝากความเสียใจแห่งสถานีรถไฟใต้ดิน จะปรากฏขึ้นทุกวันพุธเวลา 5 โมงถึง 1 ทุ่ม เพื่อให้คนที่กำลังแบกเรื่องเสียใจเอา…