รีวิวหนังสือ ศูนย์รับฝากความเสียใจ – I got this from that book
รีวิวหนังสือ / 14 มกราคม 2567

จะเป็นอย่างไรหากเรามีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดในอดีตที่เรายังคงเสียใจมาจนถึงปัจจุบัน? ศูนย์รับฝากความเสียใจแห่งสถานีรถไฟใต้ดิน จะปรากฏขึ้นทุกวันพุธเวลา 5 โมงถึง 1 ทุ่ม เพื่อให้คนที่กำลังแบกเรื่องเสียใจเอา…

Book I read in 2023 | รีวิวหนังสือ 12 เล่มที่ได้อ่านในปี 2023 แนะนำหนังสือที่ต้องอ่าน 📚
รีวิวหนังสือ / 19 ธันวาคม 2566

ความไม่รู้แพงกว่าความรู้เสมอ มิกถือคตินี้แล้วก็เปิดใจศึกษารับรู้เรื่องต่างๆอย่างมีความสุข 00:00 highlight 02:05 สรุปสั้นๆ 12 เล่ม 23:30 The winner of the year 27:05 เริ่มรีวิวยาวๆ 27:20 ออกแบบชีวิตด้ว…